Financování

Financování

Edukativní hry v mobilní aplikaci Glitr jsou vhodné pro financování v rámci Projektových dnů v Šablonách pro základní i střední školy. Pro žáky máme připravené hry, které je možné realizovat jak ve škole, tak mimo školu. Odborníci z našich řad Vám budou plně k dispozici. Váš pedagogický personál zaškolí a pomohou s průběhem celého projektového dne.

Klademe důraz na:

  • Edukační složku Hry jsou vytvořené v rámci RVP tak, aby byli žáci co nejvíce motivováni vyhledávat a propojovat různé aspekty příběhu, aby společně došli ke zdárnému konci. Informace, které zjistí z prostředí, musí prakticky využít a tím vyřešit dané úkoly. Ve hrách využíváme propojení znalostí a dovedností z několika předmětů.
  • Týmovost – Tým je vždy složen až z pěti hráčů, kdy je každý člen v týmu zapojený do řešení úkolů. Zároveň se žáci musí v určité části hry samostatně rozhodovat, čímž je zajištěno kompletní využití celého týmu. Hry podporují aktivitu, individuální dovednosti, fantazii a budují sociálních vazby mezi spoluhráči. Upevňují kooperaci v rámci týmu. Myslíme i na děti ohrožené školním neúspěchem, které mají dostatek prostoru k seberealizaci.
  • Zábavu – V každé hře jsou žáci prováděni příběhem, který upoutá jejich pozornost, a díky němuž jsou přirozeně motivování k úspěšnému dokončení hry v co nejkratším čase a s co nejvíce body. Pokud se týmu nedaří konkrétní úkol vyřešit, mají možnost použít nápovědu (každá nápověda je penalizována), díky čemuž není motivace přerušena.

Výstupem je kompletní soubor správných i špatných odpovědí, využitých nápověd a času stráveném na hře pro každý tým a každého žáka zvlášť. Tento výstup zasíláme vždy po realizaci projektového dne na email všem pedagogům účastnícím se daného projektového dne.

Jedná se o inovativní způsob na podporu výuky, který je ve světě čím dál více využíván.

Informace pro školy

Vzdělávací venkovní únikové hry můžete pořídit v rámci roční licence. K financování můžete využít Šablony. Licence platí na celou ČR, tedy na veškeré hry a není nijak omezena. Vzdělávací hry můžete hrát kdykoliv a kolikrát chcete.

Licence je platná vždy 1 kalendářní rok a cena se odvíjí dle počtu studentů a umístění školy. Pro přesnou kalkulaci nás prosím kontaktujte, rádi s Vámi vše osobně probereme a dodáme veškeré informace.

Po celou dobu trvání licence jsme Vám plně k dispozici, v případě jakýchkoliv otázek bude mít každý zodpovědný učitel přímý kontakt na naše poradce.